giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: Đối tác giải pháp nhãn mác toàn diện của bạn

Sứ mệnh: Mang giải pháp tối ưu góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững và lâu dài.

Giá trị: QLM - Hoàng Hà Label hướng đến CHĂM SÓC

Nhất quán: đồng thuận và tuân thủ kế hoạch, nguyên tắc và giá trị.

Trách nhiệm:  Chúng tôi chịu trách nhiệm cho việc chúng tôi đảm nhận hoặc được phân công, nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên.

Tôn trọng: Chúng tôi tôn trọng tất cả các vị trí cộng việc và ghi nhận mọi vai trò trong công ty, mỗi người điều quan trọng như nhau và chỉ khác nhau về trách nhiệm công việc.

Xuất sắc: Niềm đam mê của chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp hiệu quả và sản phẩm toàn diện đến các đối tác.

Bền vững: Chúng tôi tham gia vào các hoạt động và chương trình đảm bảo lợi ích lâu dài cho công ty và môi trường.


đăng ký email để nhận tin tức từ chúng tôi

tham gia cùng chúng tôi tại một trong các mạng xã hội!