giải pháp nhãn và thẻ treo từ QLM - Hoàng Hà Label

"Bạn muốn đạt được điều gì?"
Chúng tôi bắt đầu bằng câu hỏi này để có thể nắm bắt rõ hơn lĩnh vực hoạt động của bạn và phát triển các giải pháp phù hợp nhằm mang lại nhãn và thẻ treo của bạn vào cuộc sống. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu đặt ra và đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn:

  • sản xuất cho tất cả các yêu cầu của ngành công nghiệp.
  • khả năng in đa dạng.
  • hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất.
  • sản xuất đơn hàng số lượng nhỏ đến đơn hàng công nghiệp số lượng lớn.
  • sản xuất nhãn bế trắng và nhãn in và thẻ treo theo yêu cầu của khách hàng.

 

Cần thêm nguồn cảm hứng? Hãy khám phá giải pháp nhãn mác hoặc liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ.

 


đăng ký email để nhận tin tức từ chúng tôi

tham gia cùng chúng tôi tại một trong các mạng xã hội!