chứng chỉ

QLM Label Makers có rất nhiều chứng nhận được cấp bởi cơ quan chức năng. Chúng tôi thường xuyên tham gia đóng góp sáng kiến vào ngành công nghiệp để phát triển nhiều kỹ năng trong kinh doanh. Đầu tiên và quan trọng nhất của việc này là cam kết của chúng tôi về chứng nhận ISO: ISO 9001. In xuất sắc là đảm bảo chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế đóng vai trò quan trọng để duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao, trong khi cung cấp nhiều giá trị cho khách hàng.


đăng ký email để nhận tin tức từ chúng tôi

tham gia cùng chúng tôi tại một trong các mạng xã hội!